Onderzoeksoplossing Continu

Verder inzoomen op ontwikkelthema’s?

Heeft u een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd en zou u graag op een aantal ontwikkelthema’s verder willen inzoomen? Autobedrijf.tevreden.nl biedt u de Continu meting. Benieuwd naar de mogelijkheden? Vul onderstaand formulier in en wij nemen z.s.m. contact met u op.

Toelichting machtiging incasso

Door ondertekening van dit formulier verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, onderzoeksopzet en geeft u Tevreden BV toestemming om de bedragen samenhangend met bovenstaand abonnement te incasseren van uw rekeningnummer.

Alle bovenvermelde bedragen zijn exclusief BTW. Facturering vindt plaats bij opdrachtverstrekking en vervolgens in jaarlijkse termijnen. Betaaltermijn is 14 dagen na factuurdatum. Levertijd is circa 5 werkdagen. De looptijd van deze overeenkomst is 1, 2 of 3 jaar vanaf de eerste van de maand volgend op datum van ondertekening. De overeenkomst wordt na de overeengekomen contractduur telkens met een gelijke termijn verlengd, tenzij deze uiterlijk 2 maanden voor afloop schriftelijk is opgezegd. Op al onze leveringen van goederen en diensten zijn de Algemene Voorwaarden van Tevreden BV van toepassing. Deze voorwaarden zijn hieronder te downloaden of op www.tevreden.nl, geregistreerd bij de KvK te Rotterdam onder nummer 24299769 en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Algemene Voorwaarden